‘De diëtist wordt in 2023 vergoed vanuit uw basisverzekering’

Vergoeding

De diëtist wordt in 2023 vergoed vanuit uw basisverzekering voor 3 behandeluren per jaar. De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel van toepassing. Bij veel zorgverzekeringen dieetadvisering opgenomen in de aanvullende verzekering.  Op de website van Zorgwijzer kunt u nalezen welke zorgverzekering een aanvullende vergoeding biedt  voor uw dieetbehandeling.

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijsbrief van uw arts nodig heeft. Soms stellen zorgverzekeraars toch een verwijzing van uw arts verplicht om in aanmerking te komen voor vergoeding. Bekijk dus uw polisvoorwaarden of dit voor uw zorgverzekeraar geldt.

Tarieven

Hieronder vind u een kort overzicht van onze tarieven. U kunt hier de gehele tarievenlijst van onze diëtistenpraktijk bekijken.

De algemene en betalingsvoorwaarden dieetbehandeling van onze diëtistenpraktijk kunt u hier bekijken.

Diëtistenpraktijk HRC gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw  persoonsgegevens en heeft hiervoor een privacy verklaring voor u opgesteld. Deze kunt u hier nalezen.

Sinds 2019 kan u tevens in aanmerking komen voor de Gecombineerde
Leefstijlinterventie ( GLI). Deze GLI wordt vanuit de diëtisten en leefstijlcoaches van
Diëtistenpraktijk HRC uitgevoerd vanuit de organisatie Leefstijlcoaching HRC.
Meer informatie hierover vind u op de website van http://www.leefstijlcoachinghrc.nl