Bereikbaarheid
Diëtistenpraktijk HRC is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 11:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur op telefoonnummer: 010-2025165. U kunt ook contact met ons opnemen via de mail: secretaresse@dietistenpraktijkhrc.nl. Mocht u liever een Whatsapp bericht willen sturen, kan dat ook naar ons 010-nummer. We zullen er naar streven om op werkdagen binnen 24 uur uw bericht te beantwoorden.

Afspraak maken
De eerste afspraak plant u telefonisch, via de mail of via ons inschrijfformulier in, op de locatie en het tijdstip die voor u het beste schikt. Onze secretaresse kan goed inschatten welke diëtist het beste past bij uw hulpvraag.

Als de eerste afspraak is gemaakt krijgt u van ons een bevestiging met de gegevens van de afspraak. Dan vragen wij u om eerst het intakeformulier in te vullen. Dit  krijgt u bij de bevestiging van de afspraak meegestuurd.

Locaties
Diëtistenpraktijk HRC heeft meerdere locaties in Rotterdam waar de afspraken kunnen plaats vinden. Bent u niet in staat om naar de diëtist of leefstijlcoach toe te gaan, dan zijn online consulten ook mogelijk. Voor diëtetiek consulten geldt dat de diëtist ook naar u toe kan komen, wanneer u zelf niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dit kunt u overleggen met uw diëtist wanneer u een afspraak maakt.

Afspraak annuleren
Kunt u niet op een afspraak komen? Stelt u ons hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer wij uw afzegging niet minimaal 24 uur van tevoren ontvangen, kan de diëtist het consult alsnog bij u in rekening brengen.

Behandeltijd
De behandeltijd die tin rekening wordt gebracht omvat het consult, maar ook tijd voor uw individueel dieetvoorschrift. Dit is de tijd die de diëtist gebruikt voor het analyseren van uw medische gegevens en voedingspatroon. In deze tijd maakt de diëtist een persoonlijk dieetadvies/behandelplan. Dit gebeurt buiten uw aanwezigheid, maar is vaak onderdeel van de behandeling door de diëtist.

Kosten diëtetiek

Diëtistenpraktijk HRC heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Houd eventueel rekening met het eigen risico. Daarnaast hebben veel zorgverzekeraars nog een extra vergoeding opgenomen in de aanvullende pakketten. Deze vergoedingen zijn per zorgverzekeraar wisselend, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Als de consulten niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening. Het tarief bedraagt €22,50 per kwartier. Bij een huisbezoek wordt een ‘uittoeslag’ van €27,50 per bezoek in rekening gebracht. Een eerste consult (intake, screening en advies) à 60 minuten kost dus €90,00. Een vervolgafspraak van 30 minuten kost €45,00.

Hebben wij uw annuleringsbericht niet minimaal 24 uur van te voren ontvangen? Dan bedragen de kosten ten hoogste driemaal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen intake bedragen dus €67,50 en de kosten voor een niet nagekomen vervolg behandeling €35,00.

Mensen met chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD komen vaak in aanmerking voor een extra vergoeding, welke buiten het eigen risico valt. Dit hangt er echter van af of uw huisarts is aangesloten bij een zorggroep en deelneemt aan ketenzorg. U kunt bij uw huisarts navragen of u in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Kosten GLI

Sinds 2019 kan u tevens in aanmerking komen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Veel zorgverzekeraars vergoeden de GLI vanuit de basisverzekering. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Klant tevredenheid

Graag meten wij uw tevredenheid over onze dienstverlening zodat wij op deze manier inzicht krijgen in ons eigen handelen en zo nodig bij kunnen sturen. Daarom willen wij uw ervaringen graag anoniem en onafhankelijk meten. ZorgDNA neemt voor ons de enquête af en we stellen het erg op prijs als u ons wilt helpen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren, middels het invullen van deze enquête.

Privacy & Algemene voorwaarde

Diëtistenpraktijk HRC gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw  persoonsgegevens en heeft hiervoor een privacy verklaring voor u opgesteld. Deze kunt u hier nalezen.

Onze algemene voorwaarde kunt u hier nalezen.

Meldingen en klachten
Als diëtistenpraktijk zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar verbeterpunten om zo onze zorgverlening verder te optimaliseren. Heeft u een melding of een klacht dan vernemen wij deze graag eerst van u zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing. U kunt telefonisch, per mail of via het contactformulier contact met ons opnemen.

    Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via deze website.