Diëtistenpraktijk HRC werkt conform de ISO-9001  normen. Dit betekent dat de praktijkvoering aan hoge eisen voldoet en er gewerkt wordt volgens vaste procedures. De kwaliteit van de zorg, cliënttevredenheid en veiligheid op de locaties worden regelmatig door ons in kaart gebracht.

Onze diëtisten zijn HBO-opgeleid aan de opleiding Voeding & Diëtetiek, staan ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister paramedici. Tevens volgen zij regelmatig opleidingen en bijscholingen om de deskundigheid te blijven waarborgen.