Landelijke actiedag 3 juli – Red de diëtist

Om goede zorg te leveren is tijd en ruimte nodig. Helaas leggen de verzekeraars ons steeds meer aan banden waardoor wij de patiënt, u, niet kunnen helpen op de manier hoe wij het graag zouden willen. Daarom gaan we actie voeren! Met alle diëtisten uit Nederland is er een actiegroep opgericht. Op 3 juli vindt het landelijk debat plaats over de 1elijns zorg in Nederland en deze dag is door de actiegroep Paramedie uitgeroepen tot actiedag. De bedoeling is dat we met zoveel mogelijk paramedische collega’s van het Centraal Station Den Haag naar het Lange Voorhout lopen. Daar is een podium en willen we 2e kamerleden en Minister Bruins spreken.

We hopen op uw steun en begrip!