TOM project

In Het Lage Land gaat begin april 2019 een bijzonder valpreventie programma van start: TOM Rotterdam (Thuis Onbezorgd Mobiel). TOM Rotterdam is een multifactoriële aanpak om het valrisico bij 65-plussers te verlagen en daarmee hun kwaliteit van leven te vergroten. Voor veel ouderen van groot belang, want vallen is één van de grootste problemen en risico’s voor 65-plussers.

Over TOM Rotterdam

Uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van Veilig Verkeer Nederland en VeiligheidNL, blijkt dat maar liefst twee derde van de 60 tot 80-jarigen graag mobieler wil worden. Het draagt bij aan hun kwaliteit van leven en verlaagt het valrisico (bron: VeiligheidNL). Deelname aan dit programma is niet alleen voor de eigen gezondheid van grote waarde, maar ook voor

ons. We onderzoeken of dit programma succesvol is en of het in de toekomst voor andere ouderen ingezet kan worden. Specifiek kijken we naar de samenhang tussen de onderdelen beweegtraining, voedingsadvies en sociale ondersteuning als het gaat om het verminderen van valrisico.

Wie kunnen meedoen aan TOM Rotterdam?

Alle thuiswonende 65-plussers die in of vlakbij Het Lage Land (Oosterflank, Prinsenland, Ommoord) wonen, kunnen zich aanmelden voor TOM Rotterdam. Als iemand zich aanmeldt, krijgt hij of zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 14 of 15 februari 2019, in het Huis van de Wijk Het Lage Land. Hier doet deze persoon een aantal mobiliteitstestjes (testjes om te kijken of iemand eerder gevallen is, of risico op vallen heeft) en de SNAQ 65+ test (een test om te kijken of iemand ondervoed is, of risico op ondervoeding heeft). Aan de hand hiervan wordt bepaald of een persoon kan deelnemen.

Kijk voor meer informatie op: http://www.tomrotterdam.nl/

TOM Rotterdam is een initiatief van de landelijke partners VeiligheidNL, Nutricia, Hogeschool Utrecht, adviesbureau Purpose en de gemeente Rotterdam. Er is gekozen voor de wijk Het Lage Land, omdat er in deze wijk een hoog percentage ouderen is. Samen met de lokale ondersteuning van onder andere Welzijnsorganisatie Buurtwerk, diëtistenpraktijk HRC en een aantal fysiotherapeuten maken we het programma tot een succes.