‘Bij Diëtistenpraktijk HRC kunnen uw cliënten terecht met vragen over voeding, diëten en leefstijl’

Onze diëtisten staan op onze locaties voor uw cliënten klaar om hen van persoonlijk afgestemde adviezen te voorzien, die passen bij de (medische) situatie en hulpvraag.

Onze diëtisten zijn HBO-opgeleid aan de opleiding Voeding & Diëtetiek, staan ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister paramedici.  Tevens volgen zij regelmatig opleidingen en bijscholingen om de deskundigheid te blijven waarborgen.

Diëtistenpraktijk HRC werkt conform de ISO-9001 richtlijnen. Dit betekent dat de praktijkvoering aan hoge eisen voldoet en er gewerkt wordt volgens vaste procedures. De kwaliteit van de zorg, cliënttevredenheid en veiligheid op de locaties worden regelmatig door ons in kaart gebracht.

U kunt als zorgprofessional uw cliënten naar ons doorverwijzen via het zorgmail, zorgdomein of via de ketenzorg verwijzing. Via het contactformulier kunt u eveneens ons benaderen. Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist  nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt door u wordt verwezen.

Wilt u als zorgprofessional telefonisch overleggen, bel dan: 010-2025165.